Zeytinburnu Sigorta Acente, Sigortacılık, Kasko, Dask

Zeytinburnu Sigorta Acente, Sigortacılık, Kasko, Dask

Kategori: DASK

Kaçak binalar DASK / ZDS kapsamında mıdır?

Kaçak binalar sigorta kapsamı dışındadır. “Hazine”, “Belediye” gibi kamu arazisi üzerine yapılan binalar ile 27.12.1999 tarihinden sonra inşa edilen, ancak ilgili mevzuat gereği “inşaat ruhsatı” bulunmayan binalar Zorunlu Deprem Sigortasının kapsamına girmez. Buna karşılık, 27.12.1999 tarihinden önce yapılmış olan binalarda ” inşaat ruhsatı” şartı aranmadığı için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılabilir.Kaçak binalar ZDS kapsamında mıdır?

DASK / ZDS ev eşyaları için veya yangın vb. riskler için de teminat sunar mı?

Zorunlu Deprem Sigortası deprem ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilâk, tsunami ve yer kayması sonucu sadece binada oluşacak hasarlar için teminat sunar. Ev eşyaları için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı konut sigorta poliçesi teminatı alınması mümkündür.

Apartmanlarda ortak alanlar için teminat sunulur mu?

Zorunlu Deprem Sigortası ile binalardaki; Temeller, Taşıyıcı sistem, Ana duvarlar, Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, Tavan ve tabanlar, Merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, Çatılar ve bacalar Asansörler teminat altına alınır. Bunların dışındaki diğer ortak alanlar için isteğe bağlı olarak sigorta şirketlerinden konut sigorta poliçesi teminatı alınabilir.

DASK / ZDS’de hangi haller teminat dışında değerlendirilir?

Aşağıdaki durumlarda oluşan zararlarınız teminat kapsamı dışındadır: Enkaz kaldırma masrafları Kar kaybı İş durması Kira mahrumiyeti Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri Tüm bedeni zararlar ve vefat Manevi tazminat talepleri Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami […]

DASK / ZDS ile sunulan teminat neleri içerir?

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçede belirtilmiş limitler dahilinde karşılar.   Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı olarak teminat kapsamındadır:   Temeller /Ana duvarlar / Bağımsız bölümleri ayıran ortak rı / Tavan ve tabanlar / […]

İşyerleri Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında mıdır?

Zorunlu Deprem Sigortası‘nın Genel Şartlar A-2 Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar maddesi gereği;  tamamı ticarî veya sınaî amaçla kullanılan binalar, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındadır. Ancak, mesken olarak inşa edilmiş binaların (apartmanların) içinde yer alan ve ticarethane, dükkân, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gereklidir.

Hangi binalar DASK ( ZDS ) kapsamında değildir?

Aşağıda belirtilen bina türleri teminat kapsamı dışında değerlendirilir: Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar (İş Hanı / İş Merkezi / İdari Hizmet/ Eğitim Merkezi vs.) Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tâbi olmayan arazi ve arsaların (hazine arazileri vb.) üzerine inşa edilmiş binalar […]

DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) hangi binaları kapsar?

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenler için geliştirilmiş bir sigorta sistemidir. 6305 sayılı Afet Sigortaları kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır: Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, […]

Zeytinburnu Sigorta Acente, Sigortacılık, Kasko, Dask © 2017 ithalat Design By: SEO
Frontier Theme